Det är omöjligt att ändra på andra, det är svårt att ändra sig själv, men det är ganska enkelt att ändra sättet vi kommunicerar på.
   
Grunden för all typ av samarbete är att människor faktiskt stannar upp och lyssnar på varandra. Det kan tyckas basalt, men när mötet och lyssnandet inte finns uppstår snart svårigheter.  Insikten om hur Du som chef eller medarbetare påverkar andras vilja och motivation är en viktig del i detta arbete.

Samarbete är grundläggande i arbetet för förändring. Det är detta som gör att organisationen kan utvecklas och därmed förbättra sina resultat.

Karin Olofgörs hjälper företag och organisationer att integrera god organisationsstruktur, medvetet ledarskap, bra rutiner och gott samarbetsklimat. Karin ger er verktygen för hur ni kan arbeta framåt tillsammans, även i obekväma situationer.

Karin har en bred kundkrets inom näringslivet där såväl tjänste- och industriföretag finns representerade. Inom offentlig sektor finns kommuner, landsting, universitet och högskolor som uppdragsgivare.