Inspirera din arbetsgrupp

All forskning visar att starka, framgångsrika organisationer där de anställda delar en och samma idé med ledningen lyckas bättre. Men hur kommer man dit, och hur får man med sig personalen på vägen?

För en organisation innebär det att alla delar av verksamheten på något sätt måste stå i förbindelse med varandra. Ordet kommunikation kommer av det latinska ordet communicare som betyder stå i förbidelse med - att göra gemensamt. 

Detta innebär till exempel att alla i organisationen förstår verksamhetens syfte och mål och kan svara på frågorna varför finns vi? Vilka av kundernas behov fyller vi?  I en organisation eller ett företag skapas hela tiden nya situationer som påverkar medarbetarna och samarbetet dem emellan. Det kan handla om nya krav från omvärlden eller att företagets identitet förändras – att företaget växer, krymper eller vill förbättra sin image.

Teamutveckling kan vara bra om du vill få dina medarbetare och kollegor att ta mer ansvar och bli mer delaktiga i ert gemensamma arbete. Vi utforskar tillsammans det organisatoriska sammanhang som chefer och medarbetare befinner sig i. Vi klargör regler och roller samt arbetar med utvecklande feedback. Att göra det man säger att man ska göra i stället för att säga hur man ska göra, ökar gruppens effektivitet och stärker gruppkänslan.