Ensam är inte stark

Coachning är en metod som hjälper människor att hitta sina egna drivkrafter samt skapa förutsättningar för egen utveckling.

Min metod innebär att vi gemensamt utforskar sammanhang och samspel utifrån din unika situation som ledare. Med denna gemensamma kunskap som grund, skapar vi vägar för ett kreativt och stimulerande utvecklingsarbete.

Jag bidrar med kunskap och idéer kring ämnet organisation och ledarskap som är användbart i det dagliga arbetet. Det kan röra sig om allt från ordning och reda till att kunna hantera medarbetares starka känslor.

Coachningen kan ske individuellt eller i grupp. Den sträcker sig i regel över ett halvår till ett år med cirka en månads mellanrum.