Handledning en unik möjlighet

Handledningssamtalet ger en unik möjlighet till verksamhetsutveckling. Målet med handledningsprocessen är att skapa nya perspektiv och utveckla metodik som är användbar i det praktiska arbetet i samarbetet med kunder, klienter, kollegor och samarbetspartners. Valet av metod avgörs av en mängd faktorer där den handleddes kompetens och uppdragets art blir vägledande. 

Genom reflekterande samtal utforskar vi problem och möjligheter i den egna yrkesrollen. Deltagarna bidrar med att känslor, tankar och idéer presenteras. Det är i detta ”kreativa rum” som nya idéer skapas. Dessa ska sedan prövas i praktiken vilket gör att också uppföljningen blir en viktig del av lärandet. Denna kreativitet bidrar till nya oväntade lösningar och bättre effektivitet.