Om Karin

Jag är socionom, leg psykoterapeut och handledare. Jag har egen chefserfarenhet inom offentlig förvaltning samt har varit med och drivit en specialskola. Sedan 1998 arbetar jag med verksamhetsutveckling via det egna företaget Olofgörs & Partner AB.

Jag har min bakgrund inom familjeterapin och det var i arbetet med familjer och par som jag lärde mig att grunden för allt samarbete är att människor faktiskt stannar upp och lyssnar på varandra.  Att arbeta med mötets möjligheter har alltid stimulerat mig oavsett i vilket sammanhang jag arbetar i. 

Mina grundläggande teoretiska tankar finns att hämta inom den systemiska och den språksystemiska traditionen. Detta innebär i korthet att varje levande system påverkar och påverkas av sin omgivning. Under de fyrtio år som jag arbetet med förändringsprocesser har jag inspirerats av många tänkare och praktiker.