Konflikter kostar pengar

Olikhet är bra och skapar dynamik och utvecklingsmöjligheter i grupper. Ibland leder dock olikhet till konflikter av olika slag.

Ord är som händer. De berör. Men vad jag menar med mina ord är inte alltid det du uppfattar. Faktum är att otydlighet och missförstånd är grunden till många av de konflikter som uppstår i arbetslivet. Konflikter som inte hanteras blir lätt irritationsmoment på en arbetsplats. I värsta fall kan de skapa oro och olust. Dessutom tar den negativa energin mycket tid och kraft från det som annars skulle kunna läggas på själva arbetet.

För att utveckla samarbetsförmåga måste du ha insikt om hur din eget beteende påverkar omgivningen. Jag hjälper er att utveckla olika metoder för att ge, ta emot och be om feedback, så att det bidrar till lärande och en positiv gruppkänsla.